(1337) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wykoszenia i uporządkowania cmentarza w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf