(1336) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie przycięcia krzewów przy ul. Głównej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf