(1335) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wyrównania ul. Tylnej i ul. Pogodnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf