(1334) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wyrównania dołów na ul. Nadleśnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf