do 31.05.2022 r.

(34) Zapytanie w sprawie terminu rozpoczęcia budowy sklepu w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(57) Zapytanie w sprawie planowanej budowy sklepu w Czapurach.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(88) Zapytania w sprawie przeniesienia słupów elektrycznych, zlokalizowanych na ul. Łąkowej we wsi Wiórek.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(159) Interpelacja w sprawie ustawienia na terenie Czapur Stacjonarnego Urządzenia Pomiarowego "Fotoradaru".pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(204) Zapytanie w sprawie projektowania oraz ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czapury, Wiórek i Babki.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - załącznik do odpowiedzi.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(251) Zapytanie w sprawie budowy ścieżki dydaktycznej na odcinku od Wiórka do Sasinowa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(327) Zapytanie  w sprawie budowy ścieżki dydaktycznej na odcinku Wiórek - Sasinowo oraz w sprawie ustawienia fotoradaru na ul. Poznańskiej w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf 
       - trzecia udzielona odopwiedź.pdf
       - załącznik do odpowiedzi.pdf
(339) Zapytanie w sprawie budowy mostu w miejscowości Czapury.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - załącznik do odpowiedzi.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - załącznik do odpowiedzi.pdf
(383) Zapytanie w sprawie planowanego prowadzenia działalności gospodarczej na działce po byłym Opal-budzie na ul. Krętej w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(651) Zapytania w sprawie określenia etapów realizacji wskazanych zadań inwestycyjnych.pdf
       -  udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia odpowiedź.pdf 
         załącznik do odpowiedzi.pdf