do 31.05.2022 r.

(4) Zapytanie w sprawie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(15) Interpelacja w sprawie stworzenia ścieżki rowerowej w miejscu położenia rury śr. 500 mm na odcinku od Roglina do Kórnika.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(83) Interpelacja w sprawie instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(108) Zapytanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo, Rogalin i Mieczewo.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(114) Interpelacja w sprawie rozdrabniania odpadów zielonych.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(148) Interpelacja w sprawie komunalizacji działek, na których zlokalizowane sa studnie ujęcia wody i cały SUW Rogalin oraz wodociągi we wsiach Rogalin, Rogalinek Sasinowo i Świątniki.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(207) Interpelacja w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców Mieczewa, Radzewic, Świątnik, Rogalina, Rogalinka oraz Wiórka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(222) Zapytanie w sprawie udostępnienia kompletnego rejestru umów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
       -druga udzielona odpowiedź.pdf
(318) Interpelacjaw sprawie wznowienia funkcjonowania targowiska w Mosinie, w zakresie handlu artykułami spożywczymi, warzywami, owocami i roślinami.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(480) Interpelacja w sprawie drogi zlokalizowanej na styku sołectw Mieczewo i Rogalin.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(498) Zapytanie w sprawie prac budowlanych prowadzonych na działce nr 56 lub 368/7 przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(499) Zapytania w sprawie gminnych działek znajdujących się w Mieczewie, Radzewicach, Świątnikach, Rogalinie i Rogalinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
(580) Zapytania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 431.pod
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(612) Interpelacja  w sprawie wniosków do Polskiego Ładu-Program Inwestycji Strategicznych- PGR.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf