do 31.05.2022 r.

(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           - załącznik do odpowiedzi.pdf
          -druga udzielona odpowiedź.pdf
(318) Interpelacja w sprawie wznowienia funkcjonowania targowiska w Mosinie, w zakresie handlu artykułami spożywczymi, warzywami, owocami i roślinami.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
(491) Interpelacja w sprawie wycofania budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej, na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminy.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf