do 31.05.2022 r.

(115) Interpelacja w sprawie poszerzenia drogi w Żabinku od nr 42 do 43a, 43b, 43d, 43e.pdf
              - udzielona odpowiedź.pdf
(158) Zapytanie w sprawie terminu rozpoczęcia rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.pdf
              - udzielona odpowiedź.pdf
(238)Interpelacja w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dodatkowe patrole policji w roku 2020.pdf
              - udzielona odpowiedź.pdf
(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
              - udzielona odpowiedź.pdf
                - załącznik do odpowiedzi.pdf
              -druga udzielona odpowiedź.pdf
(253) Interpelacja w sprawie możliwości budowy kanalizacji i ścieżki rowerowej z Mosiny do Żabinka.pdf
               - udzielona odpowiedź.pdf
(254) Zapytanie w sprawie realizacji budowy kanalizacji i ścieżki rowerowej z Mosiny do Żabinka.pdf
               - udzielona odpowiedź.pdf
(340) Zapytania w sprawie wodociągu w Sowińcu.pdf
                - udzielona odpowiedź.pdf
(411) Interpelacja w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec.pdf
               - udzielona odpowiedź.pdf
(454) Zapytania w sprawie zwolnień z opłacania podatku od nieruchomości w roku 2021 dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19.pdf
               - udzielona odpowiedź.pdf
               - druga udzielona odpowiedź.pdf
(574) Interpelacja w sprawie naprawy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej OSiR na ulicy Krasickiego w Mosinie.pdf
                - udzielona odpowiedź.pdf