Uchwała Nr LXXIV/880/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr LXXIV/880/18.pdf