Uchwała Nr LXXIV/877/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXIV/877/18.pdf
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/877/18.pdf
Załączniki nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10 i nr 11 do Uchwały Nr LXXIV/877/18.pdf