(1315) Wnioski radnego Dominika Michalaka w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2019 zadań inwestycyjnych dotyczących Osiedla nr 6 i nr 7.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf