Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 18.09.2018 r.

Protokół.pdf