Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 4.09.2018 r.

Protokół.pdf