(1304) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wykonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf