(1303) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie sposobu wykonania Uchwały Nr LVIII/402/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf