(1294) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie modernizacji ul. Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf