(1286) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie rozważenia możliwości zamontowania kamery na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf