(1284) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie przygotowania oferty umożliwiającej mieszkańcom w ramach inicjatywy lokalnej wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf