Uchwała Nr LXXII/865/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LXXII/865/18.pdf