(1260) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie posprzątania śmieci na działkach nr 2154/1 i 2154/2 w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf