(1234) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przekazania informacji na temat budynku przychodni.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf