(1233) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie systematycznego wywozu wody opadowej ze studzienek chłonnych zlokalizowanych na terenie osiedla Nowe Krosno.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf