(1231) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia nowej organizacji ruchu ul. Wiejskiej w Mosinie.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik.pdf
Załącznik graficzny.pdf