(1228) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania słupków drogowych na działce 1424/2 obr. Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf