(1227) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT od budowy pływalni w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf