(1224) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie terminu i rodzaju nasadzeń na działce nr 2480/5 obr. Mosina, wzdłuż ekranów akustycznych.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf