Uchwała Nr LXXI/846/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74, obręb Sowiniec

Uchwała Nr LXXI/846/18.pdf