Uchwała Nr LXXI/842/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Uchwała Nr LXXI/842/18.pdf