Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej
 
Treść ogłoszenia