(1215) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie wykoszenia trawy na działce gminnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie wniosku.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf