(1213) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie rozpoczęcia procedury projektowej dotyczącej przeniesienia placu zabaw na Pożegowie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf