(1207) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie przeniesienia ławek z promenady na teren targowiska.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf