(1194) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie utwardzenia ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku; budowy przystanku w okolicy ul. Grzybowej oraz podania informacji o odstrzale dzików i je

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf