(1188) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, ul. Targowej i ul. Gałczyńskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf