(1186) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy lampy na ul. Wodnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf