(1182) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprzedaży drewna zalegającego na terenie Zakładu Usług Komunalnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf