(1171) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na wniosek BR.0003.1147.2018 o wykaz niewykonanych zadań na 31 grudnia 2017 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf