(1152) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wycięcia jarzębiny i utwardzenia tłuczniem dojazdu do posesji na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf