(1103) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do powrotu Gminy Mosina do Związku Międzygminnego CZO "Selekt".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf