(1073) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie ugody zawartej przez Gminę Mosina ze spółką Medicomplex oraz określenie zakresu i terminu rozpoczęcia prac adaptacyjnych w budynku przy

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf