Uchwała Nr LXIV/745/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXIV/745/18.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXIV/745/18.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/745/18.pdf