(1055) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przygotowania programu wspierania seniorów z terenu gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf