(1044) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy nawierzchni drogi gruntowej tzw. Czerwonki oraz drogi dojazdowej do wieży widokowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf