Zarządzenie nr FB.00501.30.2018.EW z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.30.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lutego 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

treść zarządzenia