(1033) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Poniatowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf