(1027) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Kasztanowej w Mieczewie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf