(1018) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego dotyczący podjęcia interwencji w sprawie niedziałającego oświetlenia drogowego na osiedlu w Czapurach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf