(994) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o pozyskanie środków na edukację ekologiczną z Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf