(993) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat śmieciarek, busów i autobusów ZUK i PUK.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf