Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.0050.5.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej

treść zarządzenia